Oferta w zakresie WB i KP

CENTRUM OCENY, BADAŃ I ROZWOJU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO ELTEST LABORATORIUM BADAWCZE I ZAKŁAD CERTYFIKACJI

OFERTA usług w zakresie sprawdzania Wyposażenia Badawczego i Kontrolno – Pomiarowego (WB i KP)

 

Wykonujemy sprawdzenia następującego asortymentu WB i KP:

1) KOMORY KLIMATYCZNE
– wykorzystywane do prób: zimna (A), suchego gorąca (B)
wilgotnego gorąca stałego (Ca i Cb) i cyklicznego (Db)
wykonywanych zgodnie z Polskimi Normami i dokumentami IEC

2) WSTRZĄSARKI
– wykorzystywane do prób: wibracji sinusoidalnych (Fc), udarów mechanicznych
(Ea i Eb) wykonywanych zgodnie z Polskimi Normami i dokumentami IEC

3) PRZYRZĄDY DO POMIARÓW REZYSTANCJI OBWODÓW OCHRONNYCH
-wykorzystywane w 100% badaniach bezpieczeństwa wg.m.in. PN-EN
60065, PN-EN 60950, PN-EN 60335-1, PN-EN 50333,
PN-EN 50116, PN-EN 50106

4) PRZYRZĄDY DO POMIARÓW WYTRZYMAŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ IZOLACJI
wykorzystywane w 100% badaniach bezpieczeństwa wg. norm jak wyżej

5) PRZYRZĄDY DO POMIARÓW WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH
(napięcia AC i DC,  prądu AC i DC,  mocy AC i DC,  rezystancji)

Parametry sprawdzane legalizowanymi (wzorcowanymi) przyrządami 

Wielkość

Zakres

Dokładność

Napięcie

DC
AC/DC

2mV÷1000V
2mV÷1000V
1kV÷30kV

±0,02%
±0, 2%
±1%

Prąd

DC

2mA÷10A

±0,1%

Prąd

AC

2mA÷10A

±0,4%

Moc

AC/DC

5VA÷4kVA/5W÷4kW

±0,5%

     Rezystancja

1 ohm÷10 Mohm

±0,05%

6) WYCHYŁOWE PRZYRZĄDY POMIAROWE 
w zakresie wytrzymałości elektrycznej izolacji zgodnie z normą PN-EN 61010-1:2004


ELTEST zapewnia sprawozdania zawierające wyniki sprawdzeń WB i KP
(standardowo w cenie 350 zł w ciągu 3 dni).

Terminy i ceny do indywidualnego uzgodnienia.

Uwaga: Usługa skierowana głównie do Zleceniodawców Laboratorium Badawczego ELTEST.

Warszawa 9.11.2005 r.