Narażenia Technoklimatyczne

CENTRUM OCENY, BADAŃ I ROZWOJU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO ELTEST LABORATORIUM BADAWCZE I ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Możliwości laboratorium w zakresie Narażeń Technoklimatycznych

Wibracje sinusoidalne
1.1. Zakres częstotliwości

 

 • 10÷5000Hz dla wyrobów o podstawie ok. ø10cm
 • 10÷2500Hz dla wyrobów o podstawie ok. ø18cm
 • 10÷250Hz dla wyrobów o podstawie ok. 40x60cm
 • 10÷160Hz dla wyrobów o podstawie ok. ø80cm

1.2. Amplituda przemieszczenia  ≤ 2mm
1.3. Amplituda przyśpieszenia

 •  do 250m/s2 dla wyrobów o masie ≤ 3kg i podstawie do ø18cm
 •  do 50m/s2 dla wyrobów o masie < 36kg i podstawie do ø80cm
 •  maksym. a[m/s2] = 3000/8,5+m[kg] – masa obiektu, stołu dodatkowego,
  obejm mocujących
Udary
2.1. Zakres przyśpieszenia szczytowego

 • 50÷200m/s2 dla obiektów o masie  ≤ 100kg  łącznie z elementami mocującymi
 • 50÷1500m/s2 dla obiektów o masie ≤ 10kg

2.2. Kształt udaru – półsinusoidalny

2.3. Czas trwania impulsu 2÷11ms

2.4. Częstotliwość udarów 0,15÷1,2Hz

Cykle klimatyczne
 Wymiary przestrzeni probierczej komory:
szerokość 77cm
wysokość 102cm
głębokość 74cm 

 •  Zakres temperatur -75°C ÷ 95°C
 •  Szybkość wzrostu temperatury 0,01÷1,5°C/min
 •  Szybkość obniżenie temperatury 0,01÷3°C/min
 •  Zakres wilgotności względnej 5÷98%
 •  Liczba możliwych zmian parametrów w cyklu probierczym < 8
Aparatura umożliwia wykonywanie prób zgodnie z normami:
PN-EN 60068-2-27:2009(U) – udary pojedyncze Ea

PN-EN 60068-2-29:2002(U) – udary wielokrotne Eb

PN-IEC 60068-2-1-2009 – zimno A

PN-EN 60068-2-2-2:2009  – suche gorąco B

PN-EN 60068-2-78:2007 – wilgotne gorąco stałe Ca,Cb

PN-EN 60068-2-30:2008 – wilgotne gorąco cykliczne Db

PN-EN 60068-2-6:2002 – wibracje (sinusoidalne) Fc