Zakres akredytacji

CENTRUM OCENY, BADAŃ I ROZWOJU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO ELTEST LABORATORIUM BADAWCZE

AB

AB 012

Nr akredytacji: AB 012

Data ważności akredytacji: 09-09-2027

Data udzielenia akredytacji: 10-09-1994

Zakres akredytacji:

AB 012

Dziedziny badań:

  • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
  • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Wyroby i wyposażenie elektryczne
  • Oprogramowanie
  • Wyposażenie medyczne
  • Zabawki
  • Sprzęt sportowy i rekreacyjny
  • Wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne
  • Wyroby i wyposażenie elektroniczne

Dane organizacji:

ELTEST M. Jewtuch Spółka Jawna