Kontakt

CENTRUM OCENY, BADAŃ I ROZWOJU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO ELTEST LABORATORIUM BADAWCZE

Centrum Oceny, Badań i Rozwoju Sprzętu Elektronicznego i Elektrotechnicznego ELTEST

Laboratorium Badawcze

03-450 WARSZAWA ul.Ratuszowa 11

tel.: +48226193966, +48228189992

tel. / faks: +48226193966

mobile: +48502114002

sekretariat@eltest.com.pl

Prezes dr inż. Marek Jewtuch

Kierownik Laboratorium dr inż. Marek Jewtuch

Kierownik Techniczny Laboratorium mgr inż. Miłosz Karmański