Zakład Certyfikacji

CENTRUM OCENY, BADAŃ I ROZWOJU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO ELTEST LABORATORIUM BADAWCZE I ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Zakres działania

  • Dobrowolna ocena zgodności wyrobów na znak B
  • Analiza dokumentów dostarczonych przez klienta pod względem kompletności i zawartości merytorycznej pod kątem dyrektyw LVD i EMC
  • Poświadczenie na deklaracji zgodności producenta lub upoważnionego przedstawiciela na terenie UE zgodności z dyrektywami LVD i EMC (na podstawie analizy sprawozdań z badań i dokumentacji technicznej)
  • Wydanie świadectwa zgodności z dyrektywą
  • Ocena pod względem formalnym dokumentacji związanej z oceną zgodności
  • Konsultacje w zakresie oceny zgodności wyrobów