Dobrowolna certyfikacja

CENTRUM OCENY, BADAŃ I ROZWOJU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO ELTEST LABORATORIUM BADAWCZE

Zakres działania

 • Dobrowolna certyfikacja na znak towarowy gwarancyjny B

  Znak towarowy gwarancyjny „B” – znak bezpieczeństwa przyznawany jest przez niezależne kompetentne i obiektywne jednostki w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów zgłaszanych przez dostawców, którymi mogą być producenci, importerzy lub dystrybutorzy. Wyrób oznaczony tym znakiem to nie stanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.

  Certyfikat uprawnia producenta do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

  Znak bezpieczeństwa jest zastrzeżony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Badań Technicznych i Atestacji, 00 – 950 Warszawa, Czackiego 3/5

 • Analiza dokumentów dostarczonych przez klienta pod względem kompletności i zawartości merytorycznej pod kątem dyrektyw LVD i EMC
 • Poświadczenie na deklaracji zgodności producenta lub upoważnionego przedstawiciela na terenie UE zgodności z dyrektywami LVD i EMC (na podstawie analizy sprawozdań z badań i dokumentacji technicznej)
 • Wydanie świadectwa zgodności z dyrektywą
 • Ocena pod względem formalnym dokumentacji związanej z oceną zgodności
 • Konsultacje w zakresie oceny zgodności wyrobów