Laboratorium badawcze

CENTRUM OCENY, BADAŃ I ROZWOJU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO ELTEST LABORATORIUM BADAWCZE

ELTEST – JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1465 w zakresie DYREKTYW

  • Niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD) 2014/35/UE
  • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Polecamy usługi naszego Laboratorium Badawczego, akredytowanego w Polskim Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji Nr AB012) w zakresie badań bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej i badań technoklimatycznych:

  • sprzętu informatycznego i elektronicznej techniki biurowej, środków łączności i telekomunikacji
  • sprzętu audio-video i większości wyrobów AGD
  • elektronicznych systemów zabezpieczenia mienia i ochrony przeciwpożarowej
  • różnego rodzaju zasilaczy, centralek i podzespołów elektronicznych
  • pomocy naukowych i dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu szkolnego i laboratoryjnego
  • elektrycznych urządzeń medycznych związanych z oceną zgodności z dyrektywami nowego podejścia i oznaczenia CE.

W ramach firmy ELTEST działa także jednostka certyfikująca, która wystawia świadectwa zgodności z dyrektywami, jak i potwierdza – jako strona trzecia – deklaracje zgodności.

Zgodnie z bieżącymi potrzebami wykonujemy analizy normalizacyjne (norm krajowych i europejskich), badania techniczne i konstrukcyjne oraz służymy wszechstronną pomocą w zakresie oceny zgodności i wystawiania stosownych dokumentów.

Systematycznie organizujemy seminaria i szkolenia poświęcone problematyce oceny zgodności wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i atrakcyjne terminy realizacji.